Become a patreon

Logo Poe-Roadmap, Still sane exile ?

Logo
Poe-Roadmap, Still sane exile ?

Necromancer Vaal detonate dead 95


Link

  • ^x70FF77vvvv LVL 1-12 vvvv - 1
  • ^x70FF77vvvv LVL 16+ vvvv - 5
  • ^x70FF77vvvv LVL 18-28 vvvv - 9
  • ^x70FF77vvvv LVL 28-38 vvvv ARMA CREMA SWAP - 13


  • ^x70FF77vvvv LVL 38+ until DD vvvv - 19


  • ^x70FF77vvvv DD Swap vvvv - 25


Which gems to get ?

Unique ITEM

  • Value : 0.00 / 0.00 Value : 0.00 / 0.00